Miten brändään bistroni?

On aivan eri asia aloittaa pieni bistro tyhjästä kuin perustaa vaikkapa pikaruokapaikka franchising-periaatteella. Tästä syystä bistron brändääminen onkin erityisen tärkeää eikä tätä tehtävää kannata laiminlyödä. Brändäämisestä puhutaan nykyisin paljon, mikä on tehnyt sanasta joidenkin korvissa jopa lähes kirosanan veroisen sanan, mutta tästä huolimatta on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota bistron saamaan julkisuuskuvaan.

Bistrosi visuaalinen ilme luo kuvan koko brändistä

Bistron visuaalinen ilme on tärkeä osatekijä pyrittäessä luomaan bistrolle tietynlaista imagoa. Jos bistron ulkonäkö on kovin rähjäinen, luo se helposti ravintolasta luotaan työntävän kuvan. Jos ruokailutilat ovat likaiset ja sotkuiset, ajattelee asiakas helposti, että myös keittiötilojen hygieniassa olisi parantamisen varaa. Jos taas ruokailutilat ovat viihtyisät ja modernit, tuntee asiakas helposti olonsa kotoisaksi ja tervetulleeksi.

Hyvä asiakaspalvelu on erittäin tärkeää hyvän imagon luomisessa

Asiakaspalvelun roolia bistron imagon luomisessa ei voi aliarvioida. Jos asiakkaiden saama palvelu on kohteliasta ja ystävällistä myös mahdollisissa ristiriitatilanteissa. luo tämä bistrosta asiallisen kuvan. Jos taas asiakaspalvelijat tiuskivat asiakkaille ja suhtautuvat ylimalkaisesti heidän pyyntöihinsä tai palautteeseensa, saa bistro hyvin pian huonoa mainosta potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa. Puskaradio on vielä nykyäänkin tehokas mainoskanava, mutta se voi toimia myös toiseen suuntaan – asiakkaita karkottavana tekijänä. Tästä syystä onkin tärkeää suhtautua jokaiseen asiakkaaseen kunnioittavalla tavalla. Asiakas ei ole välttämättä aina oikeassa, mutta bistron asiakaspalvelutyössä on toisinaan parempi teeskennellä asiakkaan olevan oikeassa.

Hyvä ruoka on avain onnistuneeseen brändäämiseen

Bistroa ylläpidettäessä on tärkeää muistaa, että jokainen bistrossa tarjottu ruoka-annos on kuin bistron käyntikortti. Hyvät annokset auttavat parhaassa tapauksessa hankkimaan kanta-asiakkaita sekä uusia asiakkaita puskaradion välitettyä viestiä hyvistä annoksista eteenpäin, mutta epäonnistuneet annokset tai ruokailukokemukset ovat omiaan aiheuttamaan yllättävän nopeasti asiakaskatoa. On tunnettu tosiasia, että asiakkaat kertovat eteenpäin huomattavasti helpommin ja useammin huonoista asiakaspalvelukokemuksista kuin hyvistä asiakaspalvelukokonaisuuksista. Tämän vuoksi huonot kokemukset leviävät kulovalkean tavoin, kun taas positiiviset kokemukset leviävät huomattavasti hitaammin. Tee siis kaikkesi välttääksesi asiakkaidesi pettymykset. Erityisen tärkeää tämä on toiminnan alkuvaiheessa, kun bistroasi ei vielä tunneta eikä sille ole ehtinyt muodostua omaa asiakaskuntaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *